voor wie?

dagbesteding is bedoeld voor:

kinderen, jongeren en volwassenen, zwakbegaafd of met een (licht) verstandelijke beperking

kinderen, jongeren en volwassenen met een autistische stoornis

kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs

kinderen en jongeren met gedragsproblematiek

langdurig werklozen/ re-integratie

kinderen, jongeren en volwassenen met een psychische hulpvraag

De dagbesteding is ingericht voor 2 leeftijdsgroepen: een groep van 18+ en een groep van kinderen / jongeren in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Op woensdagmiddag en zaterdag is er dagbesteding voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar.

wat we niet doen

Grenzen aan de zorg

We willen iedereen die dagbesteding bij ons volgt de juiste begeleiding kunnen bieden. Er zitten echter grenzen aan onze mogelijkheden. Dagbesteding bij SanjesZoo is niet geschikt in geval van:

  • Agressie/ geweldsproblematiek. Omdat we geopend zijn voor publiek kunnen we dit niet tolereren.
  • Dementie/Alzheimer. SanjesZoo is een groot park en is daarom te onoverzichtelijk voor deze problematiek.
  • Rolstoel gebonden/ lichamelijk beperking. Bij de dagbesteding die we bieden is het belangrijk dat je je kunt verplaatsen, de dierverzorging bestaat uit fysiek werk.

En verder niet:

SanjesZoo biedt geen zorg in gedwongen kader.

Vanuit SanjesZoo bieden we verder geen ambulante begeleiding en behandeling. Hierin kunnen we uiteraard wel de samenwerking aangaan met andere zorgaanbieders.

wat bieden wij?